Wisor Project

Open Source Wireless XR

See English below – Wisor is een open-source XR-headsetproject dat tot doel heeft een betaalbaar, end-to-end en veelzijdig alternatief te bieden voor algemeen gebruik. Onze missie is om XR-technologie toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen, waarbij de noodzaak voor dure hardware wordt geëlimineerd en tegelijkertijd een naadloze ervaring wordt geboden. Bovendien willen we een fundament leggen voor de ontwikkeling van draadloze en open-source XR-headsets, bijdragend aan de groei van immersieve technologieën. Geen inschrijvingen, geen leverancierskoppelingen. Volledige vrijheid en toegankelijkheid voor iedereen.

Wisor is an open-source XR headset project that aims to offer an affordable, end-to-end, and versatile alternative for general-purpose use. Our mission is to make XR technology accessible and affordable to everyone, eliminating the requirement for expensive hardware while delivering a seamless experience. Furthermore, we wish to lay a foundational framework for the development of wireless and open-source XR headsets, contributing to the growth of immersive technologies. No sign-ups, no vendor lock-ins. Complete freedom and accessibility for all.

Creators and Producers:

Egemen Ertuğrul, Hakan Yılmazer